S hudbou je život krásnější

Kodex Hudební školičky

  1. Výuka není věkově omezena.
  2. Výuka probíhá v předem dohodnutých termínech; i o svátcích, prázdninách a víkendech.
  3. Pro rozvoj hudebních dovedností je potřeba dodržovat pravidelnou docházku a domácí přípravu.
  4. Omluva z výuky se provádí minimálně 24 hodin předem: osobně, telefonicky, emailem, sms…
  5. Za omluvenou hodinu je možno domluvit náhradní termín.
  6. V případě zájmu je možno kdykoli výuku rozšířit o další nástroj, nebo změnit vyučovaný nástroj.
  7. Zájemce o výuku přijímáme během celého roku.
  8. Dodržování tohoto kodexu je přínosem kvalitního hudebního rozvoje žáka a zárukou optimálního chodu Hudební školičky.

                                        

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode